Informace pro strávníky

Zdražení obědů v MŠ (Velikost: 23.5 kB)
Informace pro strávníky (Velikost: 35.5 kB)


Úhrada stravného – zálohově na měsíc dopředu, první záloha se platí v srpnu (na září),
poslední v květnu (na červen). Záloha musí být zaplacena nejdéle k 20. dni v měsíci.
Platby mohou probíhat formou: - TRVALÉHO PŘÍKAZU Z ÚČTU – doporučujeme!
(příkaz zadávejte na období srpen až květen)
- SLOŽENKOU TYPU A každý měsíc na účet ZŠ Desná
Při platbě nezapomeňte uvést:
číslo účtu ZŠ Desná : 963853399/0800
specifický symbol : 2000
variabilní symbol : celé rodné číslo strávníka bez lomítka
částka : 650,- Kč strávníci ve věku 7- 10let, cena 1 oběda je 30,- Kč
680,- Kč strávníci ve věku 11 – 14 let, cena 1 oběda je 32,- Kč
720- Kč strávníci ve věku 15 a více let, cena 1 oběda je 34,- Kč
(Než budete v srpnu zadávat trvalý příkaz nebo platit složenkou, zkontrolujte si prosím
na stránkách školy aktuální cenu obědů!)
Vyúčtování stravného bude provedeno vždy k 31.12. Peníze za odhlášené obědy budou
vráceny zpět na účet plátce, v hotovosti pak těm, kteří platí složenkou.
Obědy se vydávají od 11.30 do 13.45 hodin.
Oběd je možné odhlásit nejméně 1 den dopředu do 14 hodin ( pomocí ISIC karty nebo čipu na
terminále ve školní jídelně, na internetových stránkách nebo telefonicky na čísle 734 440
033)
Odkaz na webovou stránku pro internetové objednávání naleznete na stránkách školy. Své
přihlašovací heslo dostane každý strávník u vedoucí školní jídelny.
V době nemoci nemá žák nárok na dotované stravné, nezapomeňte proto obědy odhlásit!
Pokud má strávník obědy zaplacené, je tímto p ř i h l á š e n ke stravování!
(Nezapomeňte tedy dítěti, pokud je nemocné na přelomu měsíce, odhlásit obědy na nový
měsíc.)
Pokud si strávník zaplacený oběd nevyzvedne a nemá ho odhlášený, oběd je započítán jako
odebraný.
Oběd je strávníkovi vydán proti kartě ISIC či čipu. Při ztrátě karty ISIC je strávník povinen
zakoupit si čip, než dostane novou ISIC kartu. Čip se platí hotově zálohou 100 Kč, tato částka
je pak vrácena strávníkovi při zpětném odevzdání funkčního neporušeného čipu. Za čip, který
strávník po dobu jednoho roku nepoužil k odběru stravy, případně nevrátil do tří měsíců od
ukončení školní docházky, se záloha nevrací a takovýto čip je vyřazen z oběhu.
V případě jakéhokoli dotazu či připomínky se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny,
telefonní číslo ŠJ – 734 440 033

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.