Aktuality
ŠABLONY II OP VVV PRO ZŠ A MŠ DESNÁ
12.2.2019

 

Školní maily

Mapa webu
A
A
A

Informace pro strávníky

Vloženo: 12.4.2016 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 2646x |

Úhrada stravného – zálohově na měsíc dopředu, první záloha se platí v srpnu (na září), poslední v květnu (na červen). Záloha musí být zaplacena nejdéle k 20. dni v měsíci.

 

Platby mohou probíhat formou:

- TRVALÉHO PŘÍKAZU Z ÚČTU – doporučujeme!

                                                        (příkaz zadávejte na období srpen až květen)

- SLOŽENKOU TYPU A  každý měsíc na účet ZŠ Desná

 

 

Při platbě nezapomeňte uvést:

číslo účtu ZŠ Desná :    963853399/0800

specifický symbol :      2000

variabilní  symbol :      celé rodné číslo strávníka bez lomítka

částka :   550,- Kč   strávníci ve věku 7- 10let, cena 1 oběda je 26,- Kč

               590,- Kč   strávníci ve věku 11 – 14 let, cena 1 oběda je 28,- Kč

               630- Kč   strávníci ve věku 15 a více let, cena 1 oběda je 30,-

 

(Než budete v srpnu zadávat trvalý příkaz nebo platit složenkou, zkontrolujte si prosím na stránkách školy aktuální cenu obědů!)

 

Vyúčtování stravného bude provedeno vždy k 31.12. a k 30.6. Peníze za odhlášené obědy budou vráceny zpět na účet plátce, v hotovosti pak těm, kteří platí složenkou.

 

Čip na obědy je zpoplatněn zálohou 100,- Kč, která se při vrácení funkčního čipu strávníkovi opět vrátí .

 

Obědy se vydávají od 11.30 do 13.45 hodin.

 

Oběd je možné odhlásit nejméně 1 den dopředu do 14 hodin ( pomocí čipu na terminále ve školní jídelně, na internetových stránkách nebo telefonicky  na čísle 734 440 033)

Odkaz na webovou stránku pro internetové objednávání naleznete na stránkách školy. Své přihlašovací heslo dostane každý strávník při zakoupení čipu u vedoucí školní jídelny.

V době nemoci  nemá žák nárok na dotované stravné, nezapomeňte proto obědy odhlásit!

Pokud má strávník obědy zaplacené, je tímto  p ř i h l á š e n  ke stravování! (Nezapomeňte tedy dítěti, pokud je nemocné na přelomu měsíce, odhlásit obědy na nový měsíc.)

Pokud si strávník zaplacený oběd nevyzvedne a nemá ho odhlášený, oběd je započítán jako odebraný.

 

Čip se platí hotově, celá částka je pak vracena strávníkovi při zpětném odevzdání funkčního neporušeného čipu. Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit si nový. Pokud ztracený čip opět najde a odevzdá, bude mu záloha za čip vrácena. Za čipy, které strávník po dobu jednoho roku nepoužil k odběru stravy, případně nevrátil do tří měsíců od ukončení školní docházky, se záloha nevrací a takovýto čip je vyřazen z oběhu.

 

V případě jakéhokoli dotazu či připomínky se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny,

telefonní číslo ŠJ – 734 440 033