Aktuality
ŠABLONY II OP VVV PRO ZŠ A MŠ DESNÁ
12.2.2019

 

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů
19.12.2018

Naše škola se zapojila do projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Povinná publicita - viz Dokumenty

 

Stránky tříd
Školní maily

Mapa webu
A
A
A

Informace pro strávníky

Vloženo: 12.4.2016 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 2361x |

Úhrada stravného – zálohově na měsíc dopředu, první záloha se platí v srpnu (na září), poslední v květnu (na červen). Záloha musí být zaplacena nejdéle k 20. dni v měsíci.

 

Platby mohou probíhat formou:

  • TRVALÉHO PŘÍKAZU Z ÚČTU – doporučujeme! (příkaz zadávejte na období srpen až květen)
  • SLOŽENKOU TYPU A každý měsíc na účet ZŠ Desná

 

Při platbě nezapomeňte uvést:

Číslo účtu ZŠ Desná : 963853399/0800

Variabilní symbol : rodné číslo strávníka bez lomítka

Specifický symbol : celé 2000(pro ZŠ), 4000(pro MŠ)

 

Částka :  

  • 480,- Kč - strávníci ve věku 7- 10let, cena 1 oběda je 24,- Kč
  • 520,- Kč - strávníci ve věku 11 – 14 let, cena 1 oběda je 26,- Kč
  • 560,- Kč - strávníci ve věku 15 a více let, cena 1 oběda je 28,- Kč

 

Ceny MŠ :  

  • 8,- Kč - dopolední svačina
  • 19,- Kč - oběd
  • 6,- Kč - odpolední svačina
  • 660,- Kč - měsíční záloha

 

Vyúčtování stravného bude provedeno vždy k 31.12. a k 30.6.

 

Peníze za odhlášené obědy budou vráceny zpět na účet plátce, v hotovosti pak těm, kteří platí složenkou.

 

Obědy se vydávají od 11.30 do 13.30 hodin.

 

Oběd je vydáván pouze proti stravence ( v případě, že dítě stravenku ztratí, musí to nahlásit paní kuchařce u výdejového okénka )

 

Všechny stravenky musí být podepsané a označené třídou. Stravenky nejsou číslované podle datumu, ale podle počtu obědů v měsíci.

 

Oběd je možné odhlásit, a to vždy nejméně 1 den dopředu do 14 hodin ( vrácením stravenky ve školní jídelně nebo telefonicky  na čísle 483383172)

 

V době nemoci  nemá žák nárok na dotované stravné, nezapomeňte proto obědy odhlásit!

 

Pokud má strávník obědy zaplacené, je tímto přihlášen ke stravování (i když si nevyzvedne stravenky!).

 

Nezapomeňte případně dítěti, pokud je nemocné na přelomu měsíce, odhlásit obědy na nový měsíc, stačí telefonicky.

 

Pokud si strávník zaplacený oběd nevyzvedne a nemá ho odhlášený, oběd je započítán jako odebraný.

 

V případě jakéhokoli dotazu či připomínky se prosím obracejte na Ilonu Sochorovou - vedoucí školní jídelny.

 

telefonní číslo ŠJ - 734 440 033.